Українська версія
English version

Інститут генетичної та регенеративної медицини
ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини 
імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України”

       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Інститут генетичної та регенеративної медицини» Про інститут» Адміністрація»
МЕНЮ
 
  Про інститут
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Контакти


 

picture

БУТЕНКО Геннадій Михайлович

Директор Інституту, завідувач відділу клітинних та тканинних технологій,
академік АМН України (1994 р.), член-кор. НАН України (1992 p.), член-кор. РАМН (1986 p.), 
доктор медичних наук, професор, 
двічі лауреат Державної премії України, премії НАН України ім. О.О. Богомольця, 
заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач лабораторії патофізіології та імунології Державної установи "Інститут геронтології АМН України"

 

Основні напрями наукової діяльності охоплюють дослідження вікових передумов виникнення патології в похилому та старечому віці, причин та механізмів порушень діяльності системи імунітету при старінні, а також розробку ряду фундаментальних проблем геронтології. Ним встановлені характерні форми імунологічних порушень, запропоновані підходи корекції імунного стану людей похилого віку, показана роль імунологічних механізмів у патогенезі обумовленої віком патології та висунута гіпотеза про існування активного чинника, який негативно впливає на функціонування фізіологічних систем, у тому числі стовбурових клітин.

Автор понад 350 наукових праць, у т.ч. 5 монографій, 4 посібників, 1 підручника для вищих медичних закладів, 5 авторських свідоцтв. Підготував 1 доктора та 17 кандидатів наук.

Голова комісії з імунологічних лікарських засобів та продуктів генних технологій Державного фармакологічного центру М03 України, член правління наукових товариств з геронтології та геріатрії; з імунології, алергології та імунореабілітації; з патологічної фізіології; почесний член Російського наукового товариства з геронтології РАН; член редколегій 5 наукових журналів.

Основні наукові праці: «Активные механизмы нарушения функций в процессе старения» (1990); «Старение иммунной системы» (1998); «Остеопороз и иммунная система» (2002); «Возрастные изменения как предпосылка к возникновению возрастной патологии» (2002); «Генетические аспекты старения и возрастной патологии» (2008).