Українська версія
English version

Інститут генетичної та регенеративної медицини
ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини 
імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України”

       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Інститут генетичної та регенеративної медицини» Наукові відділи» Відділ клітинних та тканинних технологій» Лабораторія експериментального моделювання» Публікації»
МЕНЮ
 
  Про інститут
  Наукові відділи
 
 
 
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Контакти


Публікації
 

Лабораторія експериментального моделювання

Публікації співробітників
(з 2007 р.)

 

Статті

- O.M. Tsupykov, T. A. Pivneva, A.O. Poddubna, V.M. Kyryk, O.V. Kuchuk, G.M. Butenko, G.G. Skibo Migration and Differentiation of Fetal Neural Progenitor Cells in the Brain of Ischemic Animals // Int.J.Phys.Pathophys. - vol.1 (40). - P. 25-34.

- І.Ф. Лабунець, О.В. Кучук, А.Є. Родніченко, Г.М. Бутенко Генетичні особливості функціонального стану імунної системи у інтактних мишей та за умов стресового впливу // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. - Збірник наукових праць. - Київ-Луганськ, 2010. - випуск 19. - С. 271-281.

- Лабунець І.Ф., Бутенко Г.М. Тимус і адаптивні зміни функцій імунної системи при старінні: роль чинників шишкоподібної залози»//Буковинський медичний вісник. - 2009. - Т.13, №4. - С.186-190.

- И.Н. Пишель, А.Е. Родниченко, Т.Н. Орлова [и др.] Нарушение периферической диференцировки Т-клеток как механизм ускоренного старение иммунной системы // Буковинський медичний вістник. – 2009. – Том 13, № 4. – С. 227-230.

- В.М. Кирик, А.Є. Родніченко, Г.М. Бутенко Проліферативний потенціал клітин кісткового мозку у мишей різного віку при трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин // Буковинський медичний вісник. — 2009. — Т. 13, № 4. — с. 129—132.

- Цупиков О.М., Півнева Т.А., Поддубна А.О., Кирик В.М., Кучук О.В., Бутенко Г.М., Скибо Г.Г. Міграція та диференціація трансплантованих фетальних нейрогенних клітин у мозку ішемізованих тварин // Фізіологічний журнал. – 2009. – т.55. – №4. – с. 41-49.

- Кирик В.М., Родніченко А.Є. Вікові особливості впливу трансплантації гемопоетичних клітин кісткового мозку молодих донорів та фетальної печінки на клітинні показники органів імунної системи мишей // Журнал АМН України. — 2009. — Т 15, № 2. — с. 355-365.

- Müller J., Reyes-Haro D., Pivneva T., Nolte C., Schaette R., Lübke J., Kettenmann H. The principal neurons of the medial nucleus of the trapezoid body and NG2(+) glial cells receive coordinated excitatory synaptic input // J. Gen. Physiol. – 2009. – 134(2). – P. 115-27.

- Родніченко А.Є. Дію циклоферону вивчено на тваринах різного віку // Тваринництво України. – 2009, № 10. – С. 39-42.

- Родніченко А.Є. Особливості імунної відповіді у мишей різних генотипів та віддалені наслідки застосування імунотропних препаратів у ранньому віці / А.Є. Родніченко, Л.Ф. Андріанова, Г.М. Бутенко // Проблемы старения и долголетия. – 2009. - Том 18, № 3.

- Прогрессивное снижение иммунологических функций при гетерохронном парабиозе / Пишель И.Н., Дубилей Т.А., Родниченко А.Е., Утко Н.А., Леонов Ю.И., Мигован С.А., Азарскова М.В., Кирик В.М., Шитиков Д.В., Бадова Т.А., Евтушенко О.А., Клименко П.П., Ахаладзе Н.Г., Варус В.И., Мурадян Х.К., Бутенко Г.М. // “Пробл. старения и долголетия”. — 2008. — Т 17, № 2 — с.164-173.

- Г.М. Бутенко, А.Є. Родніченко, Л.Ф. Андріанова, І.М. Пішель, А.М. Устименко, В. Даниленко Вікові, статеві та генетичні особливості впливу імунотропних препаратів в експерименті // Вісник фармакології та фармації. – 2008, № 2. – С.40-44.

- Лабунец И.Ф., Бутенко Г.М. Влияние пептидных факторов эпифиза на возрастные изменения цирканнуальных ритмов функционального состояния тимуса, иммунной системы и коры надпочечников у животных//Иммунология. - 2007.-Т.28, №3.-С.183-186.

- Лабунець І.Ф. Циркануальний ритм клітинного складу кісткового мозку у тварин при старінні: роль чинників епіфіза // Фізіологічний журнал. - 2007. - Т.53, № 6. - С. 52-59.

 

Тези виступів та стендових доповідей на конференціях

- Васильєв Р.Г., Кучук О.В., Цупиков О.М., Кирик В.М. Перспективи застосування в регенеративній медицині тривимірних трансплантатів, заселених мультипотентними стромальними клітинами кісткового мозку // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю “Актуальні питання геронтології та геріатрії” — Київ: Інститут геронтології АМН України, 2011. — с. 8-9. 

- Kyryk V., Rodnichenko A., Kuchuk O. Proliferative activity of bone marrow cells in mice after transplantation of mononuclear cells fraction or Lin(-)Sca-1(+)c-kit(+) hematopoietic stem cells from bone marrow and fetal liver // “Журн. АМН України”, 2010, т. 16, додаток. – С. 196–197.

- Лабунець І.Ф., Цупиков О.М., Кирик В.М., Кучук О.В., Півнева Т.А., Скибо Г.Г., Бутенко Г.М. Вплив нейротрансплантації на функціональну активність епіфіза та тимуса при ішемічному пошкодженні головного мозку // “Журн. АМН України”, 2010, т. 16, додаток. – С. 100–101.

- Лабунець І.Ф., Родніченко А.Є., Кучук О.В., Кирик В.М. Клітинний склад кісткового мозку у тимектомованих мишей різних ліній // “Журн. АМН України”, 2010, т. 16, додаток. – С. 96–97.

- Лабунець І.Ф., Родніченко А.Є., Кирик В.М., Кучук О.В., Под'яченко О.В., Цупиков О.М., Васильєв Р.Г., Літошенко З.Л., Горностай К.П., Резнік О.Ю., Стратійчук Т.Р., Побережний П.А. Особливості реакції імунної системи мишей різних ліній на ішемічне пошкодження головного мозку // “Журн. АМН України”, 2010, т. 16, додаток. – С. 98–99.

- Kyryk V., Kuchuk O., Butenko G., Tsupykov O., Pivneva T., Skibo G. Neural progenitor cells transplantation at experimental ischemic brain injury // 8th International Stem Cell School in Regenerative Medicine 2010. — 2010

- Rodnichenko A., Kyryk V, Kuchuk O, Vasyliev R., Reznik O., Labunets I., Butenko G. The influence of stress on functional state of immune system and number of bone marrow haematopoietic stem cells and mesenchymal stromal cells of CBA/Ca and FVB mice // 8th International Stem Cell School in Regenerative Medicine 2010. — 2010.

- Tsupykov O., Poddubna A., Kyryk V., Kuchuk O., Butenko G., Skibo G., Pivneva T. The fate of neural progenitor cells after transplantation into ischemic brain // Glia. — 2009. — Vol.57, Suppl. 13. — P. 74.

- Лабунец И.Ф., Бутенко Г.М. Мелатонин и гемопоэтические клетки-предшественники костного мозга: возможные пути влияния / Материалы XIII Всероссийского научного Форума с международным участием имени академика В.И. Иоффе «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге» (8-11 июня 2009 г., г.Санкт-Петербург) // Медицинская иммунология.-2009.-Т.11, №4-5.- С.322-323.

- Лабунець І.Ф. Мелатонін і ритмічність функціонування тимуса та кори надниркових залоз // Тези доповідей 53-ї щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Українська школа ендокринології», присвяченої 90-річчю заснування Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України (Харків, 3-5 червня 2009 р.). Харків, 2009.-С.178-179.

- Кирик В.М., Родніченко А.Є. Оцінка впливу трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку на імунологічні показники в молодому та старому організмі в різні терміни після опромінення. // Тези доповідей V національного Конгресу патофізіологів України “Сучасні проблеми патофізіології: від молекулярно-генетичних до інтегративних аспектів”, Запоріжжя, 2008. — Патологія. — 2008. — Т 5, №3. — с. 39.

- Лабунець І.Ф. Біоритми функціонального стану тимуса, імунної та нейро-ендокринної систем у людини: вплив віку, статі та патології. Тези V Національного конгресу патофізіологів України “Сучасні проблеми патофізіології: від молекулярно-генетичних до інтегративних аспектів” (17-19 вересня 2008 р. Запоріжжя) // Патологія. - 2008. - Т.5, №2. - С. 118.

- Родніченко А.Є. Особливості імунної відповіді на введення імунотропних прапаратів в експерименті / А.Є. Родніченко, Л.Ф. Андріанова, Г. М. Бутенко // Х Українська Науково-практична конференція: «Актуальні питання клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації», 23-24 квітня, 2008 р.: Київ. - Імунологія та алергологія. – 2008, № 1. – С.82.

- Лабунець І.Ф. Підходи до оцінки вікових змін ендокринної функції тимуса у здорових людей // Тези X Української науково-практичної конференції з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації (22-23 квітня 2008 р., м. Київ) // Імунологія та алергологія. – 2008. - №1. – С. 27

 

 

Патенти

- Пат. 35626 Україна, МПК A61К 38/24. Спосіб стимуляції суперовуляції у лабораторних мишей лінії СВА/Са для виділення ембріонів на ранніх стадіях ембріогенезу / Кирик В. М., Немтінов П.І., Лабунець І.Ф., Бутенко Г.М.; заявник та власник патенту Державна установа “Інститут генетичної та регенеративної медицини АМН України”. — № u 2008 05979 ; заявл. 07.05.2008; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18.

- Патент на корисну модель № 27784. Лабунець І.Ф., Антонюк-Щеглова І.А., Холодова Т.М. “Спосіб корекції циркадіанних ритмів функціонального стану тимуса та кори надниркових залоз у людей літнього віку”. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: Бюл. №18 від 12.11.2007 р.