Українська версія
English version
Державна установа
"Інститут генетичної та регенеративної медицини
Національної академії медичних наук України"
       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Головна» Наукові відділи» Відділ клітинних та тканинних технологій» Лабораторія клітинних та тканинних культур» Фенотипування та сортування клітин»
МЕНЮ
 
  Про інститут
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Web-ресурси
  Контакти


Фенотипування та сортування клітин
 

 Лабораторія клітинних та тканинних культур

 picture

Фенотипування та сортування клітин
на проточному цитофлюориметрі-сортері BD FACSAria

Завідувач лабораторії клітинних та тканинних культур, к.мед.н.
Кирик Віталій Михайлович
 
e-mail: biomedpost@gmail.com

 

Лазерний проточний цитофлюориметр-сортер FACSArіa виробництва компанії Becton Dіckіnson є одним з найбільш високотехнологічних та універсальних приладів, що може бути використаний і як цитометр-аналізатор, і як повноцінний сортер клітин.

Проточний цитофлуориметр BD FACSArіa підтримує мультипараметричний аналіз із одночасною реєстрацією 11 параметрів в одній пробі - 2 параметри світлорозсіювання і до 9 параметрів флуоресценції.

 

Конфігурація приладу: 3-лазерна, 9 детекторів флюоресценції та детектори прямого і бокового світлорозсіювання:
- 488 нм (блакитний) напівпровідниковий лазер Coherent Sapphire з системою детекторів BD Octagon™: детектор бокового світлорозсіювання та 5 детекторів флюоресценції, 
- 633 нм (червоний) гелій-неоновий лазер JDS Uniphase HeNe з системою детекторів BD Trigon™: 2 детектори флюоресценції
- 407 нм (фіолетовий) твердотільний лазер Point Source Violet з системою детекторів BD Trigon™: 2 детектори флюоресценції
Детальніше про конфігурацію детекторів та вибір флюорохромів...

Встановлені модулі:
Система Warming/Cooling - water recirculation unit для підтримання температури сортованого матеріалу
ACDU – advanced cell deposition unit для сортування в культуральні планшети

Сортер BD FACSArіa володіє рядом унікальних технічних характеристик, що виділяють його серед інших приладів з подібними функціями.
Детальніше про характеристики приладу...

 

Можливості застосування цитофлюориметра-сортера FACSArіa

 Області досліджень

 • Імунологія
 • Гематологія
 • Клітинні технології
 • Онкологія
 • Молекулярна біологія
 • Генетика
 • Фармакологія
 • Цитологія

Основні методики

- імунофенотипування клітин за поверхневими маркерами 

 • абсолютна та відносна кількість субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові (T-, B-, NK)
 • абсолютна та відносна кількість стовбурових клітин периферичної крові, аспірату кісткового мозку, кордової крові, фетальної печінки, ліпоаспірату
 • клональність TCR при Т-клітинних лімфопроліферативних захворюваннях
 • імунофенотипічна характеристика культур мезенхімальних мультипотентних стовбурових клітин кісткового мозку, жирової тканини, пуповини
 • імунофенотипічна характеристика культур кератиноцитів, меланоцитів, ендотеліоцитів, мієлоїдних прогеніторів і дендритних клітин, пухлин
 • експресія молекул адгезії
 • алергопроби in vitro по активації базофілів
 • фенотипування за HLA
 • субпопуляції тимоцитів, спленоцитів лабораторних тварин
 • активність фагоцитозу
 • функціональна активність тромбоцитів
 • аналіз ретикулоцитів

- аналіз ДНК і РНК

 • відсоток загиблих клітин в матеріалі
 • рівень цитотоксичності та мультирезистентності по відсотку загиблих клітин при спільному культивуванні з NK або препаратами
 • кінетика клітинного циклу в умовах активації, впливу препаратів, при пухлинному рості
 • апоптоз
 • фрагменти ДНК
 • міжнуклеосомальна деградація ДНК
 • синтез і розпад ДНК та РНК (каспази)
 • аналіз репортерів генів (FACS Gal, GFP)
 • кількість ДНК (плоїдність)
 • довжина теломер
 • аналіз siRNA

 - аналіз внутрішньоклітинних процесів

 • внутрішньоклітинні маркери (Toll-Like-рецептори)
 • мембранний потенціал плазматичної та мітохондріальної мембран
 • транспорт кальцію, магнію
 • внутрішньоклітинний рН
 • окисно-відновні процеси: супероксид, пероксид водню, оксид азоту
 • фосфорилювання внутрішньоклітинних протеїнів
 • транскрипційні фактори і сигнальні молекули (STAT) 
 • рівень внутрішньоклітинної продукції цитокінів, антитіл: IFN, IL, TNF
 • активність ферментів, лізосомальних протеїназ
 • пероксидація ліпідів
 • внутрішньоклітинні пігменти: хлорофіл, фікоеритрин
 • рівень глутатіону
 • функція мітохондрій, ендоплазматичного ретикулюма, ендосом, апарату Гольжі

- аналіз розчинених продуктів в біологічних рідинах, кондиційному середовищі

 • рівень імуноглобулінів
 • цитокіни
 • ростові фактори
 • ферменти
 • гормони

- сортування клітин

 • для наступного аналізу певної популяції (молекулярно-генетичні дослідження, протеоміка)
 • для культивування в експерименті
 • для трансплантації в експерименті
 • отримання моноклональних культур
 • сортування сперматозоїдів

 

 Приклад фенотипування субпопуляцій гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку
 з одночасним використанням панелі антитіл Lin, c-kit, Sca-1, CD150 та flt3

 picture

 
 
Приклади фенотипування субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові
з використанням панелі антитіл CD3, CD4, CD8 та CD3, CD16-56, CD19

picture