Українська версія
English version

Інститут генетичної та регенеративної медицини
ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини 
імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України”

       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Інститут генетичної та регенеративної медицини» Наукові відділи» Відділ клітинних та тканинних технологій» Лабораторія клітинних та тканинних культур» Фенотипування та сортування клітин»
МЕНЮ
 
  Про інститут
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Контакти


Фенотипування та сортування клітин
 

 Лабораторія клітинних та тканинних культур

 picture

Фенотипування та сортування клітин
на проточному цитофлюориметрі-сортері BD FACSAria

Завідувач лабораторії клітинних та тканинних культур, к.мед.н.
Кирик Віталій Михайлович
 
e-mail: labcellculture[a]gmail.com

 

Лазерний проточний цитофлюориметр-сортер FACSArіa виробництва компанії Becton Dіckіnson є одним з найбільш високотехнологічних та універсальних приладів, що може бути використаний і як цитометр-аналізатор, і як повноцінний сортер клітин.

Проточний цитофлуориметр BD FACSArіa підтримує мультипараметричний аналіз із одночасною реєстрацією 11 параметрів в одній пробі - 2 параметри світлорозсіювання і до 9 параметрів флуоресценції.

 

Конфігурація приладу: 3-лазерна, 9 детекторів флюоресценції та детектори прямого і бокового світлорозсіювання:
- 488 нм (блакитний) напівпровідниковий лазер Coherent Sapphire з системою детекторів BD Octagon™: детектор бокового світлорозсіювання та 5 детекторів флюоресценції, 
- 633 нм (червоний) гелій-неоновий лазер JDS Uniphase HeNe з системою детекторів BD Trigon™: 2 детектори флюоресценції
- 407 нм (фіолетовий) твердотільний лазер Point Source Violet з системою детекторів BD Trigon™: 2 детектори флюоресценції
Детальніше про конфігурацію детекторів та вибір флюорохромів...

Встановлені модулі:
Система Warming/Cooling - water recirculation unit для підтримання температури сортованого матеріалу
ACDU – advanced cell deposition unit для сортування в культуральні планшети

Сортер BD FACSArіa володіє рядом унікальних технічних характеристик, що виділяють його серед інших приладів з подібними функціями.
Детальніше про характеристики приладу...

 

Можливості застосування цитофлюориметра-сортера FACSArіa

 Області досліджень

 • Імунологія
 • Гематологія
 • Клітинні технології
 • Онкологія
 • Молекулярна біологія
 • Генетика
 • Фармакологія
 • Цитологія

Основні методики

- імунофенотипування клітин за поверхневими маркерами 

 • абсолютна та відносна кількість субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові (T-, B-, NK)
 • абсолютна та відносна кількість стовбурових клітин периферичної крові, аспірату кісткового мозку, кордової крові, фетальної печінки, ліпоаспірату
 • клональність TCR при Т-клітинних лімфопроліферативних захворюваннях
 • імунофенотипічна характеристика культур мезенхімальних мультипотентних стовбурових клітин кісткового мозку, жирової тканини, пуповини
 • імунофенотипічна характеристика культур кератиноцитів, меланоцитів, ендотеліоцитів, мієлоїдних прогеніторів і дендритних клітин, пухлин
 • експресія молекул адгезії
 • алергопроби in vitro по активації базофілів
 • фенотипування за HLA
 • субпопуляції тимоцитів, спленоцитів лабораторних тварин
 • активність фагоцитозу
 • функціональна активність тромбоцитів
 • аналіз ретикулоцитів

- аналіз ДНК і РНК

 • відсоток загиблих клітин в матеріалі
 • рівень цитотоксичності та мультирезистентності по відсотку загиблих клітин при спільному культивуванні з NK або препаратами
 • кінетика клітинного циклу в умовах активації, впливу препаратів, при пухлинному рості
 • апоптоз
 • фрагменти ДНК
 • міжнуклеосомальна деградація ДНК
 • синтез і розпад ДНК та РНК (каспази)
 • аналіз репортерів генів (FACS Gal, GFP)
 • кількість ДНК (плоїдність)
 • довжина теломер
 • аналіз siRNA

 - аналіз внутрішньоклітинних процесів

 • внутрішньоклітинні маркери (Toll-Like-рецептори)
 • мембранний потенціал плазматичної та мітохондріальної мембран
 • транспорт кальцію, магнію
 • внутрішньоклітинний рН
 • окисно-відновні процеси: супероксид, пероксид водню, оксид азоту
 • фосфорилювання внутрішньоклітинних протеїнів
 • транскрипційні фактори і сигнальні молекули (STAT) 
 • рівень внутрішньоклітинної продукції цитокінів, антитіл: IFN, IL, TNF
 • активність ферментів, лізосомальних протеїназ
 • пероксидація ліпідів
 • внутрішньоклітинні пігменти: хлорофіл, фікоеритрин
 • рівень глутатіону
 • функція мітохондрій, ендоплазматичного ретикулюма, ендосом, апарату Гольжі

- аналіз розчинених продуктів в біологічних рідинах, кондиційному середовищі

 • рівень імуноглобулінів
 • цитокіни
 • ростові фактори
 • ферменти
 • гормони

- сортування клітин

 • для наступного аналізу певної популяції (молекулярно-генетичні дослідження, протеоміка)
 • для культивування в експерименті
 • для трансплантації в експерименті
 • отримання моноклональних культур
 • сортування сперматозоїдів

 

 Приклад фенотипування субпопуляцій гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку
 з одночасним використанням панелі антитіл Lin, c-kit, Sca-1, CD150 та flt3

 picture

 
 
Приклади фенотипування субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові
з використанням панелі антитіл CD3, CD4, CD8 та CD3, CD16-56, CD19

picture