Українська версія
English version

Інститут генетичної та регенеративної медицини
ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини 
імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України”

       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Інститут генетичної та регенеративної медицини» Проекти» Тема 0107u008764»
МЕНЮ
 
  Про інститут
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Контакти


Тема 0107u008764
 

Тема № 0107u008764
"Виявити взаємозв’язок між поліморфізмом маркерних генів, розвитком ряду захворювань та їх ускладнень"Науковий керівник - член-кор. АМН України Н.Г. Горовенко

Строк виконання: 2007-2009 рр.

Мета роботи:
на основі дослідження поліморфізму маркерних генів розробити систему виявлення схильності до розвитку найбільш поширених мультифакторіальних захворювань для ранньої діагностики патологічних станів та запобіганню їх ускладнень.

Основні результати:
Вперше в Україні досліджено комплекс поліморфних генетичних маркерів, асоційованих з виникненням раку молочної залози у жінок молодого віку. Доведено зв’язок нефункціональних алелів генів GSTT1 та GSTM1 з ризиком виникнення раку молочної залози у жінок молодого віку (18-40 років). Асоціація делеційних варіантів генів GSTT1 та GSTM1 з мутацією 5382insC в гені BRCA1 та/або поліморфними варіантами гену TP53 підвищує ризик виникнення раку молочної залози у молодому віці.
Вперше в Україні досліджено частоту поліморфних варіантів генів CYP2D6*4, MDR1 (С3435Т), TNF-α (G308A), TP53 (4 екзон та 6 інтрон), CCR5 (del32) у жінок, хворих на рак молочної залози та у групі порівняння.