Українська версія
English version

Інститут генетичної та регенеративної медицини
ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини 
імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України”

       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Інститут генетичної та регенеративної медицини» Проекти» Тема 0107u008763»
МЕНЮ
 
  Про інститут
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Контакти


Тема 0107u008763
 

Тема № 0107u008763
"Вивчити особливості направленого диференціювання стовбурових клітин та клітин-попередників в нейрональні, ендотеліальні клітини та остеобласти/остеокласти з метою їх подальшого застосування для трансплантації"Наукові керівники - академік АМН України Г.М. Бутенко, д.мед.н. І.С. Нікольський

Строк виконання: 2007-2009 рр.

Мета роботи:
розробити методи направленого диференціювання стовбурових клітин та клітин-попередників шляхом індукції міжклітинною контактною взаємодією та впливом гуморальними біологічно активними факторами, що забезпечить створення сучасних технологій виробництва аутотрансплантатів.

Основні результати:
Розроблено методики отримання та культивування мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (МСК) тимусу, кісткового мозку, пупкового канатику, ембріональної печінки, шкіри людини, мишей та щурів. За вивчених умов розвиток культур МСК із різних джерел починається з формування колоній, що в подальшому при відповідній щільності зливаються і формують конфлуентний моношар.
Розроблено методики направленого диференціювання МСК мишей ліній FVB та FVB-GFP в результаті їх остео- і хондрогенної індукції in vitro і показана наявність спонтанного диференціювання клітин в адипоцити в культурах МСК при остеогенній індукції. Встановлена також здатність кондиційованого середовища ембріональних фібробластів мишей зазначених ліній здійснювати in vitro хондрогенну індукцію МСК.
Сумісне культивування гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК) ембріональної печінки мишей СВА з сингенними МСК, що розвиваються у вигляді окремих колоній або конфлуентним моношаром, але не з культуральним середовищем МСК, призводить до значного підвищення радіозахисних властивостей ГСК, що проявляється суттєвим збільшенням виживаності і середньої тривалості життя і що дозволяє думати про значну роль контактної взаємодії МСК і ГСК у визначенні активності ГСК.
Дія ГСК, індукованих МСК на імунну систему летально опромінених мишей суттєво відрізняється від такої нормальних ГСК. В результаті сингенної трансплантації цих клітин відбувається відновлення маси тіла, маси і клітинності тимусу і селезінки, модифікація впливу ГСК на розвиток гіперчутливості сповільненого типу і відновлення до нормального рівня активності антитілогенезу.