Українська версія
English version

Інститут генетичної та регенеративної медицини
Національної академії медичних наук України

       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Інститут генетичної та регенеративної медицини» Проекти»
МЕНЮ
 
  Про інститут
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Контакти


Проекти
 

Науково-дослідні роботи інституту

Тема:
"Встановлення регенеративного потенціалу ендотеліальних клітин-попередників при пошкодженні тканин ішемічного генезу"
№ держреєстрації  
Науковий керівник - академік НАМН України, д.мед.н., проф. Г.М. Бутенко
Строк виконання: 2016-2018 рр., завершена

 

Тема:
"Дослідити на моделях тривимірного культивування потенціал до направленого диференціювання мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин різного походження"
№ держреєстрації 0113U000101 
Науковий керівник - академік НАМН України, д.мед.н., проф. Г.М. Бутенко
Строк виконання: 2013-2015 рр., завершена

 

Тема:
"Розробити технології створення препаратів на основі аутологічних мультипотентних стромальних клітин для підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на грижі міжхребцевих дисків"
№ держреєстрації 0111u000667
Наукові керівники - академік НАМН України, д.мед.н., проф. Г.М. Бутенко; науковий керівник відділення нейротравми Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Є.Г. Педаченко
Строк виконання: 2011-2013 рр., завершена


 
Тема:
"Отримання та вивчення функціональних властивостей мезенхімальних стовбурових клітин пуповини і ДНК-векторів як терапевтичних інструментів для використання при хрящових та судинних патологіях"
№ держреєстрації 0110u002197
Науковий керівник - академік
АМН України В.А. Кордюм
Строк виконання: 2010-2012 рр., завершена


Тема:
"Дослідження регенераторного потенціалу стовбурових клітин різного типу при ушкодженні нервової та імунної системи"
№ держреєстрації 0110u002198
Науковий керівник - академік АМН України Г.М. Бутенко
Строк виконання: 2010-2012 рр., завершена


Тема:
"Молекулярно-генетичні механізми розвитку та перебігу судинної та онкологічної патології"
№ держреєстрації 0110u002199
Науковий керівник - член-кор. АМН України Н.Г. Горовенко
Строк виконання: 2010-2012 рр., завершена


Тема:
"Вивчити деякі механізми взаємодії мультипотентних стромальних і гемопоетичних стовбурових клітин та залежні від їх властивостей процеси диференціювання лімфоцитів"
№ держреєстрації 0110u002200
Науковий керівник - академік
АМН України Г.М. Бутенко
Строк виконання: 2010-2012 рр., завершена


Тема:
"Вивчити особливості направленого диференціювання стовбурових клітин та клітин-попередників в нейрональні, ендотеліальні клітини та остеобласти/остеокласти з метою їх подальшого застосування для трансплантації"
№ держреєстрації 0107u008763
Наукові керівники - академік АМН України Г.М. Бутенко, д.мед.н. І.С. Нікольський
Строк виконання: 2007-2009 рр., завершена


Тема:
"Виявити взаємозв’язок між поліморфізмом маркерних генів, розвитком ряду захворювань (онкологічних захворювань, остеопорозу, діабету) та їх ускладнень"
№ держреєстрації 0107u008764
Науковий керівник - член-кор. АМН України Н.Г. Горовенко
Строк виконання: 2007-2009 рр., завершена

 

Тема:
"Розробка та застосування генних технологій для створення генетично модифікованих клітин та організмів"
№ держреєстрації 0107u008765
Наукові керівники - академік АМН України Г.М. Бутенко, академік АМН України В.А. Кордюм
Строк виконання: 2007-2009 рр., завершена