Українська версія
English version

Інститут генетичної та регенеративної медицини
ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини 
імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України”

       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Інститут генетичної та регенеративної медицини» Проекти»
МЕНЮ
 
  Про інститут
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Контакти


Проекти
 

Науково-дослідні роботи інституту

Тема:
"Встановлення регенеративного потенціалу ендотеліальних клітин-попередників при пошкодженні тканин ішемічного генезу"
№ держреєстрації  
Науковий керівник - академік НАМН України, д.мед.н., проф. Г.М. Бутенко
Строк виконання: 2016-2018 рр., завершена

 

Тема:
"Дослідити на моделях тривимірного культивування потенціал до направленого диференціювання мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин різного походження"
№ держреєстрації 0113U000101 
Науковий керівник - академік НАМН України, д.мед.н., проф. Г.М. Бутенко
Строк виконання: 2013-2015 рр., завершена

 

Тема:
"Розробити технології створення препаратів на основі аутологічних мультипотентних стромальних клітин для підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на грижі міжхребцевих дисків"
№ держреєстрації 0111u000667
Наукові керівники - академік НАМН України, д.мед.н., проф. Г.М. Бутенко; науковий керівник відділення нейротравми Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Є.Г. Педаченко
Строк виконання: 2011-2013 рр., завершена


 
Тема:
"Отримання та вивчення функціональних властивостей мезенхімальних стовбурових клітин пуповини і ДНК-векторів як терапевтичних інструментів для використання при хрящових та судинних патологіях"
№ держреєстрації 0110u002197
Науковий керівник - академік
АМН України В.А. Кордюм
Строк виконання: 2010-2012 рр., завершена


Тема:
"Дослідження регенераторного потенціалу стовбурових клітин різного типу при ушкодженні нервової та імунної системи"
№ держреєстрації 0110u002198
Науковий керівник - академік АМН України Г.М. Бутенко
Строк виконання: 2010-2012 рр., завершена


Тема:
"Молекулярно-генетичні механізми розвитку та перебігу судинної та онкологічної патології"
№ держреєстрації 0110u002199
Науковий керівник - член-кор. АМН України Н.Г. Горовенко
Строк виконання: 2010-2012 рр., завершена


Тема:
"Вивчити деякі механізми взаємодії мультипотентних стромальних і гемопоетичних стовбурових клітин та залежні від їх властивостей процеси диференціювання лімфоцитів"
№ держреєстрації 0110u002200
Науковий керівник - академік
АМН України Г.М. Бутенко
Строк виконання: 2010-2012 рр., завершена


Тема:
"Вивчити особливості направленого диференціювання стовбурових клітин та клітин-попередників в нейрональні, ендотеліальні клітини та остеобласти/остеокласти з метою їх подальшого застосування для трансплантації"
№ держреєстрації 0107u008763
Наукові керівники - академік АМН України Г.М. Бутенко, д.мед.н. І.С. Нікольський
Строк виконання: 2007-2009 рр., завершена


Тема:
"Виявити взаємозв’язок між поліморфізмом маркерних генів, розвитком ряду захворювань (онкологічних захворювань, остеопорозу, діабету) та їх ускладнень"
№ держреєстрації 0107u008764
Науковий керівник - член-кор. АМН України Н.Г. Горовенко
Строк виконання: 2007-2009 рр., завершена

 

Тема:
"Розробка та застосування генних технологій для створення генетично модифікованих клітин та організмів"
№ держреєстрації 0107u008765
Наукові керівники - академік АМН України Г.М. Бутенко, академік АМН України В.А. Кордюм
Строк виконання: 2007-2009 рр., завершена