Українська версія
English version

Інститут генетичної та регенеративної медицини
Національної академії медичних наук України

       
Про інститут Наукові відділи Конференції
 
 
Персональний кабінет:
Логін*:
Пароль*:
  Реєстрація | Ввійти
Інститут генетичної та регенеративної медицини» Про інститут»
МЕНЮ
 
  Про інститут
 
  Наукові відділи
  Конференції
  Оголошення
  Проекти
  Співпраця
  Державні закупівлі
  Контакти


Про інститут
 

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України - це державна науково-дослідна установа, завданням якої є розробка і впровадження новітніх генних та клітинних технологій для фундаментальної науки та практичної медицини.


В Інституті працюють:
66 наукових співробітників
2 академіки НАМН України
1 член-кореспондент НАМН України
1 член-кореспондент НАН України
2 професори
4 доктори наук
31 кандидат наук

У відділі клітинних та тканинних технологій (лабораторія клітинних та тканинних культур, лабораторія експериментальних моделей, лабораторія імунології) в рамках напрямку регенеративної медицини проводиться експериментальне вивчення можливостей застосування стовбурових клітин та  розробка методів їх фракціонування, мультиплікації та спрямованої диференціації для подальшого створення диференційованих клітинних і тканинних структур з метою відновлення ушкоджених органів і тканин.

Відділ генетичної діагностики (лабораторія ДНК-діагностики, лабораторія цитогенетики, лабораторія метаболоміки) займається вивченням впливу генетичного поліморфізму генів на схильність до розвитку, особливості клінічного перебігу та чутливість до терапії ряду захворювань людини (серцево-судинних, нейродегенеративних, імунозалежних, злоякісних новоутворень, остеопорозу, цукрового діабету та інших) з метою подальшого застосування генетично обґрунтованих методів профілактики та лікування.

У відділі  генних технологій (лабораторія генно-інженерних біотехнологій, лабораторія генно-клітинних технологій) значна увага приділяється розробці і застосуванню нових генних технологій для створення генетично модифікованих клітин і організмів з метою впровадження нових біотехнологічних продуктів та моделей для фармакологічних, фармакогенетичних досліджень і створення генетично модифікованих експериментальних моделей.

Для проведення досліджень лабораторії оснащено сучасним високотехнологічним обладнанням, зокрема: проточний цитофлюориметр-сортер FACS Aria, мікроманіпуляційний наномеханотронний комплекс, світлові та люмінесцентні мікроскопи, бокси біологічної безпеки тощо.

Планується створення банку первинного матеріалу (плазмід і векторів, клітинних культур) для застосування в наукових і практичних розробках.

Наш Інститут зацікавлений у співробітництві з вітчизняними та закордонними науково-дослідними установами, лікувально-діагностичними центрами для участі у спільних дослідницьких проектах з питань регенеративної медицини та генних технологій.